facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Regulamin PWI

Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365)
w Uniwersytecie Śląskim od 20 listopada 2012 funkcjonuje Regulamin ochrony, korzystania
i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
.
W konsekwencji nowelizacji ustawy, Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dnia 24.03.2015 r. przyjął uchwałę (430/2015) aktualizującą regulamin, w tym również jego nazwę: Regulamin ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji. Podstawowe zmiany  regulaminu dotyczą m.in. :

a) praw i obowiązków uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,

b) zasad wynagradzania twórców,

c) zasad i procedur komercjalizacji,

d) zasad korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych;

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

- Regulamin (wersja pdf)

- Załącznik 1 (wersja word)

- Załącznik 2 (wersja word)

 

Na uwzględnienie zasługuje również fakt, iż aktualizacja Regulaminu ma zastosowanie do wyników prac intelektualnych powstałych po 1 października 2014 roku, wyniki powstałe przed tą datą będą objęte „starym” regulaminem.

- Regulamin (wersja pdf z roku 2012)

 

W przypadku pytań dotyczących regulaminu oraz jego aktualizacji, prosimy o kontakt pod adresem email: regulaminPWI@us.edu.pl

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.