facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Regulamin infrastruktury badawczej

Regulamin infrastruktury badawczej

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

W wyniku nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w dniu 24.03.2015 r. uchwalił (431/2015) jako obowiązujący Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podstawowe zmiany  regulaminu dotyczą m.in. :

a) praw i obowiązków uczelni oraz jej pracowników, doktorantów lub studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,

b) zasad korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niż wskazane
w pkt. A.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

- Regulamin (wersja pdf)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.