facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Nabór zgłoszeń do VI edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki

Ruszyła VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki obronione w 2017 roku

Celem Konkursu jest promowanie humanistycznej refleksji naukowej na temat współczesności.

Nabór wniosków trwa do 28 lutego. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl.

Konkursy NPRH – moduły „Uniwersalia” oraz „Dziedzictwo narodowe”

16 stycznia 2018 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkursy na finansowanie projektów w ramach 

STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich

Przypominamy o możliwości zgłoszenia kandydatów do nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich:

Diamentowy Grant – kolejna edycja konkursu dla najzdolniejszych studentów

Po raz siódmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs dotyczący programu Diamentowy Grant. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów.

Formularze wniosków dostępne w systemie ZSUN/ OSF

Uprzejmie informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków do konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14.

Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie Miniatura 1

Narodowe Centrum Nauki informuje, że ze względu na liczbę wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których łączny koszt wielokrotnie przekracza dostępne środki finansowe określone przez Radę uchwałą nr 87/2017 z dnia 12 października 2017 r., Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Najważniejsze zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS i PRELUDIUM

W dniu 15 września 2017 r. koordynatorzy dyscyplin ogłosili konkursy OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. Formularze do ww. konkursów zostaną udostępnione w późniejszym terminie. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w nowo ogłoszonych konkursach.

Trwa nabór wniosków w konkursach NCN - Opus Preludium i Daina

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów Opus i Preludium, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu Daina. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 roku.

Trwa nabór wniosków w konkursach NCN - Opus Preludium i Daina

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów Opus i Preludium, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu Daina. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2017 roku.

„Szlakami Polski Niepodległej” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:

a) przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów;

Nabór wniosków w konkursach międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

W sierpniu 2017 roku Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w dwóch konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych:

  • HERA (Humanities in the European Research Area),
  • EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).

 

DAINA - nowy konkurs NCN

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuje nowy konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków do pierwszej edycji planowany jest we wrześniu 2017 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla polsko-litewskich zespołów realizujących projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. O przyznanie środków finansowych będą mogli się ubiegać wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Konkursy NPRH – moduły Uniwersalia 2.1 oraz 2.2

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkursy na realizację projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w modułach Uniwersalia 2.1 oraz 2.2.

Ogłoszenie o konkursie na realizację projektów w module „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r.

Został uruchomiony konkurs w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków potrwa do 23 czerwca, a pula środków do zdobycia wynosi 26 mln złotych.

Ważna informacja dla Wnioskodawców w konkursach NCN - OPUS 13 i PRELUDIUM 13

W związku z wprwadzanymi zmianami technicznymi przy składaniu wniosków do Narodowego Centrum Nauki - OPUS 13 oraz PRELUDIUM 13, a także z brakiem możliwości wygenerowania wniosku w formacie PDF (brak wersji roboczej) - w celu weryfikacji wniosku przez pracowników Działu Nauki -  prosimy, aby podczas wypełniania wniosku w systemie OSF w polu "czytelnicy" wybrać zarejestrowanego użytkownika OSF o loginie: dzial_nauki.

Przedłużenie naboru wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM13

Narodowe Centrum Nauki informuje, że w związku z trudnościami technicznymi związanymi z systemem Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) uchwałą Rady NCN nr 53/17 i decyzją Dyrektora NCN termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2017 r. został przedłużony do dnia 22 czerwca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

I edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”, pozwalającego ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe są przeznaczone na:

Nabór wniosków w konkursach NCN – Miniatura oraz Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki udostępniło w systemie OSF formularz wniosku w konkursie Miniatura 1 umożliwiający sfinansowanie pojedynczych działań naukowych (tzw. małych grantów). Szczegółowe instrukcje dotyczące konkursu, w tym składania i wysyłania wniosku w systemie OSF, dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

Ogłoszenie drugiej edycji konkursu modułu „Dziedzictwo narodowe” NPRH

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w pierwszej połowie maja planowane jest ogłoszenie drugiej edycji konkursu modułu „Dziedzictwo narodowe” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, w którym będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;
2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;
2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ośrodka Przetwarzania Informacji autorstwa Natalii Osicy, ekspertki ds. PR w nauce oraz Wiktora Niedzickiego, dziennikarza naukowego. Książka zawiera porady oraz instrukcje dotyczące popularyzacji badań, występień publicznych oraz budowania wizerunku naukowca. 

Nowy konkurs sieci M-ERA.NET

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

Nabór wniosków w konkursach NCN – Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursach Opus 13 oraz Preludium 13. Na badania podstawowe prowadzone w ramach konkursów przeznaczono łącznie 280 mln zł.

Konkurs Preludium skierowany jest do badaczy rozpoczynających karierę naukową, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. Składający wnioski doktoranci prowadzą swoje badania samodzielnie, pod opieką doświadczonego badacza. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu zostało zwiększone i może wynosić 60, 120 lub 180 tys. zł. Okres jego realizacji trwa odpowiednio 12, 24 albo 36 miesięcy. 

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i dec

Ruszyła V edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki obronione w 2016 roku

Celem Konkursu jest promowanie humanistycznej refleksji naukowej na temat współczesności.

Nabór wniosków trwa do 27 lutego. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl.

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

MNiSW informuje o możliwości składania wniosków na  Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy do 35 r.ż zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

Więcej na stronie: 

MOBILNOŚĆ PLUS - V edycja konkursu na projekty badawcze

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło V edycję konkursu na realizację projektów w ramach  programu MOBILNOŚĆ PLUS. W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Więcej na stronie: 

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

W grudniu 2016 roku Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do kolejnej edycji konkursu ETIUDA, przeznaczonego dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, a także do dwóch nowych konkursów: SONATINA – zastępująca dawny ministerialny program „Iuventus Plus” oraz UWERTURA – prowadzona w ramach programu „Fellowship to visit ERC grantee”.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.